کاغذ سیگار GIZEH (سبز)

12,000 تومان

*محصول آلمان
*super fine
*تعداد: 50 برگ
*کم گوگرد
*نازک ترین مدل
*مناسب سیگار پیچ اتومات و رول کن دستی

کاغذ سیگار GIZEH (سبز)
کاغذ سیگار GIZEH (سبز)

12,000 تومان