کاغذ سیگار GIZEH (آبی)

12,000 تومان

*محصول آلمان
*orginal
*تعداد: 50 برگ
*کم گوگرد
*مدل regular
*مناسب سیگار پیچ اتومات و رول کن دستی

کاغذ سیگار GIZEH (آبی)
کاغذ سیگار GIZEH (آبی)

12,000 تومان