کاغذ توتون الشام

4,000 تومان

*کیفیت خیلی بالا
*بدون گوگرد
*تعداد برگ در بستە ٥٠
*بدون چسب
*محصول لبنان

کاغذ توتون
کاغذ توتون الشام

4,000 تومان