کاغذ توتون الرشید

3,000 تومان

*کیفیت بالا
*دارای گوگرد کم
*تعداد برگ در بستە ٥٠
*بدون چسب
*محصول لبنان

کاغذ توتون
کاغذ توتون الرشید

3,000 تومان