چوب سیگار گردو کوتاه باریک

12,000 تومان

*ساختە شدە از چوب گردو
*سادە و شیک
*خوش دست
*مناسب برای فیلتر باریک(٦ میل)
*طول: ٧ سانتی متر

چوب سیگار گردو کوتاه باریک
چوب سیگار گردو کوتاه باریک

12,000 تومان