چوب سیگار کهور کوتاه ضخیم

15,000 تومان

*ساختە شدە از چوب کهور
*بسیار شیک و خوش دست
*مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی
*طول:٨ سانتی متر

چوب سیگار کهور کوتاه ضخیم
چوب سیگار کهور کوتاه ضخیم

15,000 تومان