چوب سیگار زردآلو طرحدار(برای فیلتر و سیگار باریک)

8,000 تومان

*چوب سیگار زردآلو طرحدار
*برای فیلتر و سیگار باریک
*سر فلزی
*ساختە شدە از درخت زردآلو
*خوش دست و شیک
*طول: 6cm

در انبار موجود نمی باشد