شمش فیلتر ضخیم سادە ( ٣٥ تایی)

22,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٨ میلیمتر
*تعداد در بستە: ٣٥
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
٢٤٥ فیلتر ١/٥ سانتی متری
*مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

شمش فیلتر ضخیم سادە ( ٣٥ تایی)
شمش فیلتر ضخیم سادە ( ٣٥ تایی)

22,000 تومان

شناسه محصول: شمش فیلتر ضخیم سادە ( ٣٥ تایی) دسته: برچسب: , , , ,