سیگار خالی WRB

35,000 تومان

*سیگار خالی WRB
*کیفیت خوب
*جنس کاغذ نازک و کم گوگرد
*تعداد ٢٠٠
*محصول لهستان

سیگار خالی VRB
سیگار خالی WRB

35,000 تومان