توتون گرگان

18,000 تومان 16,000 تومان

*برای گلو بسیار نرم
*دارای نیکوتین پایین(٠/٢)
*بوی معمولی
*سوزش و کام دهی معمولی و رو به پایین
*خورد شده به صورت پولکی
*نژاد:ویرجینیا
وزن:100گرم
*محصول:ایران(گرگان)

فروش توتون
توتون گرگان

18,000 تومان 16,000 تومان