توتون رشته‌ای سبک خوش بو

60,000 تومان

*برای گلو بسیار نرم
*بسیار سبک و کم نیکوتین (0/1)
*بوی خوب و عالی
*خورد شده به صورت رشتەای
*قابل استفاده برای سیگار و پیپ
*نژاد:ویرجینیا
*وزن:110گرم
*محصول:ترکیه

فروش توتون
توتون رشته‌ای سبک خوش بو

60,000 تومان