توتون دیاربکر

80,000 تومان

*برای گلو خیلی نرم
*دارای نیکوتین پایین (0/3)
*دارای بوی عالی
*خورد شده به روش پولکی
*نژاد:ویرجینیا
وزن:110گرم
*محصول:ترکیه( شهرستان دیاربکر)

توتون دیاربکر
توتون دیاربکر

80,000 تومان