نمایش 1–16 از 96 نتیجه

+
در انبار موجود نمی باشد
55,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:16 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
55,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:18 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
65,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:14 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:14 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
55,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:16 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
55,000 تومان

*جعبە سیگار چرمی *جنس خوب و با کیفیت *مخصوص سیگار ضخیم *ظرفیت:18 نخ

+
در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر باریک (٦ میلیمتر) *طول:10 سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی *طول:10 سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار شیک و زیبا *فیلتر خور(فیلتر باریک میخورد) *مخصوص فیلتر ٨ میلیمتر و سیگار خالی

25,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *دو سر برنزی *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر ضخیم و سیگار خالی *طول 11cm

15,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی *طول:٨ سانتی متر

15,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و شیک *مناسب برای فیلتر ضخیم و سیگارخالی *طول 5cm

+
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر OCB باریک و فیلتر پنبەای باریک *طول 12cm

+
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر OCB و پنبەای ضخیم و سیگارخالی start *طول 12cm

15,000 تومان

*ساختە شدە از چوب کهور *بسیار شیک و خوش دست *مناسب برای فیلتر باریک(٦میلیمتر) *طول:٨ سانتی متر

15,000 تومان

*ساختە شدە از چوب کهور *بسیار شیک و خوش دست *مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی *طول:٨ سانتی متر