فیلتر سیگار پنبەای ضخیم (۱۰۰ عددی)

11,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای ضخیم
*محصول ترکیه
*تعداد: 100 عدد
*قیمت مناسب
*بستە بندی توسط ایران توتون
*قطر: ٨ میلیمتر

فیلتر سیگار پنبەای ضخیم
فیلتر سیگار پنبەای ضخیم (۱۰۰ عددی)

11,000 تومان