فیلتر سیگار پنبەای ضخیم( ٢٤٠ عددی)

25,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای ضخیم
*محصول ترکیه
*تعداد: ٢٤٠ عدد
*قیمت به صرفه
*بستە بندی توسط ایران توتون
*قطر: ٨ میلیمتر

فیلتر سیگار پنبەای ضخیم
فیلتر سیگار پنبەای ضخیم( ٢٤٠ عددی)

25,000 تومان