شمش فیلتر متوسط ذغالی ( ٤٥ تایی)

38,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٧ میلیمتر
*تعداد در بستە: ٤٥
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
١٨٠ فیلتر ٢ سانتی متری
*مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید.

شمش فیلتر متوسط ذغالی ( ٤٥ تایی)
شمش فیلتر متوسط ذغالی ( ٤٥ تایی)

38,000 تومان

شناسه محصول: شمش فیلتر متوسط ذغالی ( ٤٥ تایی) دسته: برچسب: , ,