شمش فیلتر ضخیم ذغالی ( ٧٠ تایی)

55,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٨ میلیمتر
*تعداد در بستە: ٧٠
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
٤٩٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری
*مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

شمش فیلتر ضخیم ذغالی ( ٧٠ تایی)
شمش فیلتر ضخیم ذغالی ( ٧٠ تایی)

55,000 تومان

شناسه محصول: شمش فیلتر ضخیم ذغالی ( ٧٠ تایی) دسته: برچسب: , , ,