شمش فیلتر باریک کربن دار (١٢٠ تایی)

70,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٥ میلیمتر(سوپر اسلیم)
*تعداد در بستە: ١٢٠ شمش
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
٨٤٠ فیلتر ١/٥ سانتی یا ٤٨٠ فیلتر ٢/٧ سانتی کربن‌دار
*مزیت نسبت بە برش خوردە: ١.بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید
٢. قیمت خیلی بە صرفە تر

شمش فیلتر باریک کربن دار (١٢٠ تایی)
شمش فیلتر باریک کربن دار (١٢٠ تایی)

70,000 تومان

شناسه محصول: شمش فیلتر باریک کربن دار (١٢٠ تایی) دسته: برچسب: , , ,