شمش فیلتر باریک نعنایی (١٢٠ تایی)

65,000 تومان

*محصول ترکیە
*طول: ١٠/٨ سانتیمتر
*قطر: ٦ میلیمتر
*تعداد در بستە: ١٢٠ شمش
*تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش:
٨٤٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری
*تا زمانی کە دکمە نعنایی رو فشار ندهید فعال نمی‌شود
*مزیت نسبت بە برش خوردە: ١.بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید
٢. قیمت خیلی بە صرفە تر

شمش فیلتر باریک نعنایی (١٢٠ تایی)
شمش فیلتر باریک نعنایی (١٢٠ تایی)

65,000 تومان

شناسه محصول: شمش فیلتر باریک نعنایی (١٢٠ تایی) دسته: برچسب: , , ,