سیگار شمزین (٢٠عددی)

16,000 تومان

*آماده شده با دستگاه برقی اتوماتیک
*پر شده به صورت یک دست و یکنواخت
*برای گلو نرم
*دارای نیکوتین متوسط (0/5)
*دارای بوی خوب و عالی
*محصول:ترکیه
*از توتون های بسیار خوب و پر طرفدار

سیگار شمزین (٢٠عددی)
سیگار شمزین (٢٠عددی)

16,000 تومان