سیگار بیشەما درجە یک

300,000 تومان

*آماده شده با دستگاه برقی اتوماتیک
*پر شده به صورت یک دست و یکنواخت
*برای گلو خیلی نرم
*دارای نیکوتین متوسط (٠/6)
*خوش عطر و بوترین توتون موجود در فروشگاه ایران توتون
*محصول:ترکیه
*تعداد در هر باکس 200 عدد (١٠ بستە ٢٠ نخی)

سیگار بیشەما درجە یک
سیگار بیشەما درجە یک

300,000 تومان