رول کن فلزی گیزە

60,000 تومان

*رول کن دستی
*محصول آلمان
*کیفیت عالی
*مخصوص کاغذهای کوتاه

رول کن فلزی گیزە
رول کن فلزی گیزە

60,000 تومان