توتون موش لایت درجە یک

95,000 تومان

*برای گلو و سینە خیلی نرم
*نیکوتین پایین (0/2)
*خورد شده به روش و حالت مویی
*قابل استفاده برای سیگار و پیپ
*نژاد: ویرجینیا
وزن: 110گرم
*محصول:ترکیه(شهرستان مُوش)

توتون موش لایت درجە یک
توتون موش لایت درجە یک

95,000 تومان