نمایش 1–16 از 19 نتیجه

55,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٦ میلیمتر *تعداد در بستە: ١٢٠ شمش *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٨٤٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت نسبت بە برش خوردە: ١.بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید ٢. قیمت خیلی بە صرفە تر

30,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٦ میلیمتر *تعداد در بستە: ٦٠ شمش *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٤٢٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت نسبت بە برش خوردە: ١.بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید ٢. قیمت خیلی بە صرفە تر

30,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٨ میلیمتر *تعداد در بستە: ٣٥ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٢٤٥ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

40,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٨ میلیمتر *تعداد در بستە: ٧٠ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٤٩٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

38,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٧ میلیمتر *تعداد در بستە: ٤٥ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ١٨٠ فیلتر ٢ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید.

+
در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان

*فیلتر سیگار باریک Dark Horse *تعداد ١٢٠ عدد *کیفیت عالی *قیمت مناسب *ساخت لهستان

+
در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان

*فیلتر سیگار ضخیم *ساخت آلمان *دارای زغال در وسط آن برای فیلتر کردن بهتر *تعداد: 100 عدد *فوق العادە با کیفیت *اگر دنبال فیلتر عالی و با کیفیت هستید این فیلتر را از دست ندهید

35,000 تومان

*فیلتر سیگار OCB *ساخت اسپانیا *جنس اصلی *سایز SLIM (باریک) *تعداد در هر بسته ۱۲۰ عدد *به همراه یک کاغذ ocb داخل بستە

30,000 تومان

*فیلتر سیگار OCB *ساخت اسپانیا *جنس اصلی *سایز SLIM (باریک) *تعداد در هر بسته ۱۲۰ عدد

30,000 تومان

*فیلتر سیگار OCB *ساخت اسپانیا *جنس اصلی *سایز ضخیم (regular) *تعداد در هر بسته ١٠٠ عدد

+
در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای باریک *محصول ترکیه *تعداد: ١٢٠ عدد *قیمت به مناسب در مقایسە با مشابە خارجی *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٦ میلیمتر

+
در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای باریک *محصول ترکیه *تعداد: ٣٠٠ عدد *قیمت بسیار به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٦ میلیمتر

+
در انبار موجود نمی باشد
70,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای باریک *محصول ترکیه *تعداد: ٩٠٠ عدد *قیمت بسیار به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٦ میلیمتر

11,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای ضخیم *محصول ترکیه *تعداد: 100 عدد *قیمت مناسب *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٨ میلیمتر

11,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای متوسط *محصول ترکیه *تعداد: ١١٠ عدد *قیمت مناسب در مقایسە با مشابە خارجی *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٧ میلیمتر

25,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای متوسط *محصول ترکیه *تعداد: ٢٧٠ عدد *قیمت بسیار به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٧ میلیمتر