نمایش دادن همه 14 نتیجه

55,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٨ میلیمتر *تعداد در بستە: ٧٠ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٤٩٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

22,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٨ میلیمتر *تعداد در بستە: ٣٥ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٢٤٥ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

40,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٨ میلیمتر *تعداد در بستە: ٧٠ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٤٩٠ فیلتر ١/٥ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید

38,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٧ میلیمتر *تعداد در بستە: ٤٥ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ١٨٠ فیلتر ٢ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید.

70,000 تومان

*محصول ترکیە *طول: ١٠/٨ سانتیمتر *قطر: ٧ میلیمتر *تعداد در بستە: ٩٠ *تعداد فیلتر بدست آمدە بعد از برش: ٣٦٠ فیلتر ٢ سانتی متری *مزیت: بە صورت سایز دلخواه میتوانید برش بزنید.

35,000 تومان

*فیلتر سیگار OCB *ساخت اسپانیا *جنس اصلی *سایز regular (ضخیم) *تعداد در هر بسته ١٠٠ عدد *به همراه یک کاغذ ocb داخل بستە

25,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای ضخیم *محصول ترکیه *تعداد: ٢٤٠ عدد *قیمت به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٨ میلیمتر

11,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای متوسط *محصول ترکیه *تعداد: ١١٠ عدد *قیمت مناسب در مقایسە با مشابە خارجی *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٧ میلیمتر

25,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای متوسط *محصول ترکیه *تعداد: ٢٧٠ عدد *قیمت بسیار به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٧ میلیمتر

70,000 تومان

*فیلتر سیگار پنبەای متوسط *محصول ترکیه *تعداد: ٨١٠ عدد *قیمت بسیار به صرفه *بستە بندی توسط ایران توتون *قطر: ٧ میلیمتر

45,000 تومان

*فیلتر سیگار باریک ذغالی *ساخت آلمان *تعداد: 120 عدد *طول: 1/5cm * قطر:6mm *فوق العادە با کیفیت *اگر دنبال فیلتر عالی و با کیفیت هستید این فیلتر را از دست ندهید

+
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان

*فیلتر سیگار باریک *ساخت آلمان *تعداد: 100 عدد *طول: 2cm * قطر:6mm *فوق العادە با کیفیت *اگر دنبال فیلتر عالی و با کیفیت هستید این فیلتر را از دست ندهید

45,000 تومان

*فیلتر سیگار ضخیم ذغالی *ساخت آلمان *تعداد: 100 عدد *طول: 1/5cm * قطر:8mm *فوق العادە با کیفیت *اگر دنبال فیلتر عالی و با کیفیت هستید این فیلتر را از دست ندهید

40,000 تومان

*فیلتر سیگار ضخیم *ساخت آلمان *تعداد: 100 عدد *طول: 1/5cm * قطر:8mm *فوق العادە با کیفیت *اگر دنبال فیلتر عالی و با کیفیت هستید این فیلتر را از دست ندهید