نمایش دادن همه 7 نتیجه

+
در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

*چوب سیگار بادام *برای فیلتر و سیگار باریک *ساختە شدە از درخت بادام *خوش دست و شیک *طول: 5cm

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار زردآلو طرحدار *برای فیلتر و سیگار باریک *سر فلزی *ساختە شدە از درخت زردآلو *خوش دست و شیک *طول: 6cm

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار سیب طرحدار *برای فیلتر و سیگار باریک *سر فلزی *ساختە شدە از درخت سیب *خوش دست و شیک *طول: 6cm

10,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و شیک *مناسب برای فیلتر ضخیم و سیگارخالی *طول 5cm

+
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر OCB باریک و فیلتر پنبەای باریک *طول 12cm

+
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر OCB و پنبەای ضخیم و سیگارخالی start *طول 12cm

+
در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان

*چوب سیگار گردو *رنگ قهوەای زیبا *خوش دست *سر فلزی *مخصوص سیگار باریک