نمایش 1–16 از 25 نتیجه

+
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

*بسیار زیبا و خوش دست *ساختە شدە از چوب بادام کوهی *مناسب برای فیلتر متوسط (٧ میلیمتر) *طول: ٨ سانتیمتر

+
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان

*بسیار زیبا و خوش دست *ساختە شدە از چوب بادام کوهی *مناسب برای فیلتر متوسط (٧ میلیمتر) *طول: ٨ سانتیمتر

+
در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان

*زیبا *ساختە شدە از چوب بادام کوهی *مناسب برای فیلتر باریک و ضخیم و پوکە خالی *طول: ٨ سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان

*بسیار شیک و زیبا *ساختە شدە از چوب بادام کوهی *مناسب برای فیلتر باریک و ضخیم و پوکە خالی *طول: ٨ سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

*بسیار زیبا *ساختە شدە از چوب بادام کوهی *مناسب برای فیلتر باریک و ضخیم و پوکە خالی *طول: ٨ سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

*بسیار زیبا *ساختە شدە از چوب درخت سیب *مناسب برای فیلتر باریک و ضخیم و پوکە خالی *طول: ٨ سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار زردآلو طرحدار *برای فیلتر ضخیم و سیگار خالی *سر فلزی *ساختە شدە از درخت زردآلو *خوش دست و شیک *طول: 6cm

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار زردآلو طرحدار *برای فیلتر و سیگار باریک *سر فلزی *ساختە شدە از درخت زردآلو *خوش دست و شیک *طول: 6cm

+
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان

*ساخته شدە از چوب سیب *بسیار زیبا و شیک *مناسب برای فیلتر ضخیم و سیگارخالی *طول 8cm

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار سیب طرحدار *برای فیلتر ضخیم و سیگار خالی *سر فلزی *ساختە شدە از درخت سیب *خوش دست و شیک *طول: 6cm

+
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان

*چوب سیگار سیب طرحدار *برای فیلتر و سیگار باریک *سر فلزی *ساختە شدە از درخت سیب *خوش دست و شیک *طول: 6cm

+
در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر باریک (٦ میلیمتر) *طول:10 سانتی متر

+
در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی *طول:10 سانتی متر

40,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار شیک و زیبا *فیلتر خور(فیلتر باریک میخورد) *مخصوص فیلتر ٨ میلیمتر و سیگار خالی

25,000 تومان

*ساخته شدە از چوب عناب *دو سر برنزی *بسیار زیبا *مناسب برای فیلتر ضخیم و سیگار خالی *طول 11cm

15,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب *بسیار زیبا و خوش دست *مناسب برای فیلتر ضخیم(٨ میلیمتر) و سیگار خالی *طول:٨ سانتی متر